KFD OMEGA 3+ 90 VIÊN Serving (MẠNH NHẤT)

350,000 

  • Dầu tiêu chuẩn cho 65% omega 3
  • Sử dụng trong 90 ngày
  • Giá rẻ nhất
  • Chất lượng nhất