Pre W.O Dymatize 20 serving Tăng Sức Mạnh

890,000  650,000 

  • 8G CITRULLINE
  • 3.2G BETA-ALANINE
  • 300mg CAFFEINE
  • 2G Taurine 
  • 20 serving 
  • Dễ sử dụng – Vị ngon