Rule 1 Charged Creatine 30 lần dùng

550,000  450,000 

  • 5g creatine blend
  • 150mg energy blend
  • 500mg electrolyte blend
  • Trọng Lượng: 240g
  • Lần Dùng: 30
  • Mùi vị: Snow core