Rule 1 EAAs Energy 30 servings Phục Hồi Cơ

600,000  449,000 

  • 5g BCAA 7.5g EAAs
  • 500mg Electrolyte Blend
  • Số lần dùng: 30 lần
  • Dạng: Bột
  • Hộp Đựng: hộp nhựa
  • Hương vị : Peach Mango, Rainbow Candy, Blue Raspberry Leamonade