Rule 1 Protein 10lbs (4.5kg) 152 serving Chocolate

2,550,000  2,450,000 

  • Xuất sứ: Mỹ
  • Thương hiệu: Rule 1
  • 152 serving
  • 25g protein
  • 6g BCAAs + 4g Glutamine
  • Không chứa tạp chất, hương vị tự nhiên