Sản phẩm mới

Đối với TBPS

Lỗi Đối với lỗi nhà sản xuất
1 ngày 2-3 ngày
Rách, hở bịch Tình trạng chưa sử dụng: Đổi nguyên

Đã sử dụng: không đổi, shop hỗ trợ hộp đựng

Tình trạng chưa sử dụng: Đổi nguyên

Đã sử dụng: không đổi

Vị của iso hd bị đắng Đổi mới và, tính theo số lần dùng Đổi mới và, tính theo số lần dùng
Đổi vị Tình trạng mới chưa dùng => Đổi mới

Đã sử dụng không đổi vị

Tình trạng mới chưa dùng => Đổi mới

 

Lỗi Do người sử dụng
Muốn đổi vị Tình trạng mới, chưa sử dụng được đổi sản phẩm khác
Ẩm, vào nước Không đổi trả
Khách có nhu cầu pass lại sản phẩm Cửa hàng không thu nhận sản phẩm

 

Đối với phụ kiện và quần áo

Trường hợp 1 ngày Quá 5 ngày
Không vừa size Chưa sử dụng Đổi sản phẩm khác

(Trường hợp giao sai size shop chịu phí ship. Trường hợp khách muốn đổi, khách chịu ship)

Không đổi
Đổi sản phẩm khác Chưa sử dụng (nguyên mạc, phụ kiện): đổi sản phẩm giá trị cao hơn và giá trị thấp hơn, shop sẽ tình thêm tiền và hoàn tiền không thu phí dịch vụ. Không đổi
Bị bung chỉ lỗi sản xuất Đổi mới sản phẩm, còn nguyên mạc, nguyên bao bì phụ kiện Không đổi

Trường hợp phụ kiện bảo hành trong vòng 1 tháng nếu xảy ra lỗi